WORKSHOPS

In de workshop procesgericht werken nemen wij uw team mee op reis langs de verschillende fases van het creatieve proces.

In een interactieve sessie ervaart u zelf wat het betekent om te oriënteren, te onderzoeken, te creëren, te evalueren en niet te vergeten tussentijds te reflecteren.

U krijgt handvatten voor het begeleiden van de leerlingen in elke fase en we bespreken veel voorkomende vragen en situaties. Het team raakt op deze manier vertrouwd met de procesgerichte didactiek en zal uiteindelijk lessen kunnen geven waarbij de focus niet ligt op het eindproduct, maar op het proces.
Lessen met een heel divers eindresultaat, waarin in elke fase door de leerling is geleerd.

De workshop procesgericht werken kan worden uitgebreid met ontwerpsessies waarin wij samen met het team procesgerichte lessen gaan ontwerpen. Ook bieden we verschillende aanvullende en verdiepende  workshops zoals “Hoe formuleer ik een betekenisvolle opdracht?” en "Verdieping per fase; hoe kun je op een goede en betekenisvolle manier met kinderen reflecteren?”.

In de meeste gevallen is het zo dat een workshop vooraf is gegaan door een training, maar dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de begincompetenties van het team. 

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op via info@guldenspieker.nl