Training

We helpen organisaties graag met hun specifieke leerbehoeften. Een voorbeeld is de training "Procesgericht Werken". 

Vaak zijn organisaties of onderwijsinstellingen al bekend met dit begrip, maar is het in de praktijk soms nog moeilijk inpasbaar.
Dit kan om verschillende redenen zijn; soms ontbreekt het aan een filosofisch kader waardoor nut en noodzaak van procesgericht werken (vanuit het bestuur) niet wordt onderkend. In andere gevallen is er behoefte aan een theoretische uitleg van de verschillende faseringen, knooppunten en opdracht formulering. 

In alle gevallen worden onze trainingen vooraf gegaan door een intake of informatiesessie. Op basis van dit gesprek kunnen we leervragen verder uitdiepen en vertalen in een training die aansluit bij uw ambities en toekomst.

 

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op via info@guldenspieker.nl