TUTORIALS

Er zijn talloze redenen te bedenken waarom tutorials een belangrijke toevoeging kunnen zijn op het bestaande lesmateriaal. Zo zijn tutorials flexibel inzetbaar, zetten een passieve kijkervaring om in een actieve leerervaring en kunnen ze de leerkracht inspireren om zelf vorm te geven aan kunstlessen met kwaliteit.

 

Gulden Spieker heeft een tutorial concept ontwikkeld op basis van de procesgerichte didactiek. Deze "blauwdruk" maakt het bijvoorbeeld mogelijk om op een gestructureerde wijze erfgoed te koppelen aan kunstlessen.

Tutorials kunnen in de klas gebruikt worden waarbij de docent zelf een stap terug doet en samen met de kinderen de video bekijkt en uitvoert.

Maar de tutorial kan ook gebruik worden als inspiratie voor docenten en in andere gevallen kan het dienen als thuis-les voor het geval een kind thuis is en toch een leuke kunstles wil volgen.

 

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op via info@guldenspieker.nl

 

Bekijk onze concept tutorial.