Opleiden voor een onzekere toekomst

Snelle veranderingen, complexiteit en sociale verdeeldheid kenmerken de wereld van vandaag. Hoe ziet de toekomst eruit? Zullen wij in staat zijn menselijke waarden zoals vriendelijkheid, durf en empathie in stand te houden? En welke rol spelen scholen daarin?

Onderwijsleiders staan voor een dilemma: hoe geef je les in een tijd van voortdurende verandering en hoe bereid je kinderen voor op banen die wellicht nog niet eens bestaan?

Innovatievaardigheden en creativiteit zullen steeds vaker het onderscheid maken tussen leerlingen die voorbereid zijn en degenen die dat niet zijn.

Een focus op creativiteit, kritisch denken, communicatie en samenwerking is essentieel om ons voor te bereiden op een prachtige toekomst.

 

Van Productie naar Creatie

Zonder twijfel zullen we de komende decennia overgaan van een maatschappij die gericht was op Produceren en Consumeren naar een maatschappij die gericht zal zijn op Creëren en Beleven. Steeds meer beroepen zullen verdwijnen omdat deze simpelweg sneller, nauwkeuriger en goedkoper door een robot kunnen worden uitgevoerd.

De nieuwe beroepen zullen zich daarom vaak afspelen in het creatieve domein. Een discipline waarbij niet het resultaat, maar het proces voorafgaand van belang is. 

Het is dus niet wenselijk maar noodzakelijk dat de toekomstige generatie zich thuis voelt in het procesgericht- leren en werken.

 

Procesgerichte didactiek

Gulden Spieker heeft zich ten doel gesteld om creativiteit te stimuleren middels het geven van gastlessen, workshops, inspiratiesessies, tutorials en nog veel meer.

 

We hebben een ‘blauwdruk’ ontwikkeld op basis van de procesgerichte didactiek. Middels deze blauwdruk kunnen wij helder en duidelijk communiceren over faseringen en knooppunten van het creatieve proces. Wat soms ingewikkeld en zweverig lijkt, wordt ineens simpel en overduidelijk. 

 

Lees hier meer over ons aanbod.